โครงงานสัมคมอนไลน์                                                                              

จัดทำโดย:นายกฤษดา  ทำคำทอง                                                                                                

ครูผู้สอน:นายคเชนทร์  กองพิลา

 คำถามการทำโครงงาน

1.คุณรู้จักสังคมออนไลน์ดีแค่ไหน

2.สังคมออนไลน์มีโทษหรือประโยชน์อย่างไร

ที่มาของโครงงาน:ในปัจจุบันมีคนใช้งานสังคมออนไลน์ทั่วโลก จึงต้องศึกษาให้รู้ถึงโทษและประโยชน์ของสังคมออนไลน์

 จุดประสงค์  เพื่อเผยแพร่โครงงานเรื่องสังคมออนไลน์ให้  ผู้คนใด้รู้ถึงประโยชและโทษของสังคมออนไลต์

โฆษณา

Social Network คืSocial Network คือ สังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณหาเพื่อนบนโลกอินเตอร์เน็ตได้ง่ายๆ เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมา เพื่อแนะนำตัวเองได้ เช่น -Face BoSocial Network คือ สังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณหาเพื่อนบนโลกอินเตอร์เน็ตได้ง่ายๆ เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมา เพื่อแนะนำตัวเองได้ เช่น -Face Book Hi5 Friendster My Space Orkut Bebo Tagged เว็บ SNS (Social Network Site) เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อการตอบสนองความต้องการในการติดต่อธุรกิจหรือหาเพื่อนบนโลกไซเบอร์ทั้งสิ้น ok Hi5 Friendster My Space Orkut Bebo Tagged เว็บ SNS

Hello world!

Posted: กรกฎาคม 19, 2010 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!